Zarząd koła nr 28 w Knurowie:

Gwiżdż Zbigniew Prezes koła nr 28 Knurów
Maćkiewicz Józef V-ce prezes
Poloczek Dariusz V-ce prezes
Parzybut Krzysztof Skarbnik
Flak Piotr Sekretarz
Tomasz Wydra Członek Zarządu, Rzecznik Dyscyplinarny
Adam Stypułkowski Członek Zarządu
Mariusz Rzeźniczek Członek Zarządu
Krzysztof Dziekański Członek Zarządu
Jan Grodoń Członek Zarządu
Czesław Walczyk Członek Zarządu
Wojciech Staniczek Członek Zarządu
Piotr Górka Członek Zarządu
Zdzisław Radojewski Członek Zarządu, Kapitan Sportowy
Tomasz Szulc Członek Zarządu

 

Sąd Koleżeński:

Grzegorz Szlezak Przewodniczący SK
Edward Gacek Z-ca Przewodniczącego
Arkadiusz Siczek Członek SK
Krzysztof Neudek Członek SK
Dawid Pośpiech Członek SK
   
   

 

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Kaszubiński Przewodniczący KR
Sławomir Stypułkowski Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Kurasz Sekretarz
Dariusz Groszak Członek KR
Jan Szulc Członek KR

 

Kapitan Sportowy

Radojewski Zdzisław

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Wydra Tomasz

Komendant SSR